9

Grupa docelowa

Osoby zamierzające pracować w sektorze offshore.

9

Czas trwania kursu

E-learning, około 60 minut.

9

Rodzaj kursu

E-learning zainicjowany przez operatora. Program może być realizowany w jednym miejscu z instruktorem.

9

Certyfikacja

Po zdaniu ostatniego testu Offshore Training Center, wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Anchor Handling Operations

Anchor Handling Operations to program e-szkolenia prowadzony przez norweską firmę szkoleniową Seagull Maritime AS. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.

Kurs prezentuje wybrane aspekty operacji wiertniczych, przemieszczeń kotwic prowadzonych przez statek typu AHTS. Kurs zawiera liczne nagrania wideo statku AHTS podczas procesu ruchu kotwicy.

Kurs pokazuje statek podczas przygotowań do portu, podejścia do platformy i przygotowań do operacji kotwiczenia.

Możesz obserwować przenoszenie kotwicy z platformy na pokład statku, proces odłączania jej od łańcucha i przechowywanie kotwicy na pokładzie. Prezentacja pokazuje, jak łańcuch jest przechowywany, skracając go o sekcję. Linka stalowa  jest połączona z zanurzalną boją, która utrzymuje łańcuch kotwiczny nad podwodną przeszkodą.

Po wykonaniu tych czynności prezentacja pokazuje operację łączenia kotwicy z łańcuchem, a także proces opuszczania jej do dna za pomocą stalowej boi linowej  w celu wskazania jej położenia.

Aspekty omawiane podczas sesji szkoleniowej:

  • Rozpoznanie potencjalnych zagrożeń podczas ruchu kotwicy
  • Określenie niezbędnych kroków w celu przygotowania do operacji zakotwiczenia
  • Aspekty wprowadzenia kotwicy na pokład
  • Lista kontrolna opuszczania kotwicy
  • Lista kontrolna do ustawiania kotwicy

Cena kursu: 250 zł

tel +48 572 283 338

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338