9

Grupa docelowa

Szkolenie indywidualne

9

Czas trwania kursu

 E-learning, około 1 godziny

9

Sposób realizacji kursu

Five Steps To Risk Assessment jest szkoleniem  e-learningowym obejmującym  Aneks 1.2 Rozdziału 1 Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers.

Szkolenie dostępne jest w języku angielskim.

 


9

Certyfikacja

Certyfikat wystawia Offshore Training Centre w języku angielskim i jest on dostępny do samodzielnego wydruku  po zaliczeniu testu końcowego.

Five Steps To Risk Assessment

Kurs jest opracowany w oparciu o standardy brytyjskie i międzynarodowe i jest dedykowany dla załóg statków morskich.

Zawiera  treść odpowiadającą Aneksowi 1.2 Rozdziału 1  Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers.

Obejmuje następujące tematy:

  1. How to identify the hazards
  2. Consideration to decide who might be harmed and how
  3. Risks evaluation and controlling
  4. Record and implementation of risk assessment findings
  5. Plan of improvement action
  6. Risk assessment review

Cena kursu: 20 zł

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338