9

Grupa docelowa

Szkolenie indywidualne

9

Czas trwania kursu

E-learning, około 60 minut.

9

Rodzaj kursu

Ochrona Przeciwpożarowa jest szkoleniem  e-learningowym akredytowanym przez Offshore Training Centre. Szkolenie prowadzone w języku polskim.

9

Certyfikacja

Offshore Training Centre wydaje certyfikat ukończenia kursu (druk MEN) w wersji  angielskiej gotowy do samodzielnego wydruku, a na żądanie również w wersji polskiej.

Ochrona Przeciwpożarowa – użycie gaśnic

Kurs zawiera  wykład oraz 6 ćwiczeń interaktywnych  obejmujących następujące tematy:

  • Klasy sprzętu gaśniczego
  • Rodzaje gaśnic
  • Sprzęt gaśniczy – gaśnica proszkowa
  • Sprzęt gaśniczy – gaśnica CO2 (śniegowa)
  • Sprzęt gaśniczy – gaśnica wodno-pianowa
  • Kontrola, przeglądy i konserwacja gaśnic
  • Test końcowy

Cena kursu: 25 zł

Kup kurs >>

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338