9

Grupa docelowa

Personel chcący pracować/ pracujący w sektorze offshore.

9

Czas trwania kursu

E-learning, około 60 minut.

9

Rodzaj kursu

Working at Heights (Offshore), jest e-szkoleniem, dostarczanym przez norweską firmę szkoleniową Seagull Maritime AS. Szkolenie prowadzone w języku angielskim.

9

Certyfikacja

Offshore Training Centre wydaje certyfikat ukończenia kursu (druk MEN) w wersji polskiej i angielskiej lub norweskiej.

Working at heights (Offshore)

Kurs definiuje pracę na wysokości oraz bezpieczny dostęp do miejsc wykonania tej pracy. W prezentacji pokazane zostały sposoby używania oraz podłączania różnego rodzaju sprzętu do prac wysokościowych. Kurs wprowadza także elementy transportu personelu urządzeniami dźwigowymi na pokład statku/ instalacji offshorowej. Poruszane są także aspekty przeprowadzania akcji ratunkowej osób poszkodowanych w wypadkach podczas wykonywania prac na wysokości.
Kurs oparty został o następujące przepisy: COSWP, MGN 410, EU Directive 2001-45-EC.

Zagadnienia poruszane na kursie:

  • Definicja pracy na wysokości
  • Identyfikacja niebezpieczeństwa personalnego i współpracowników podczas wykonywania prac na wysokości
  • Identyfikacja sposobów bezpiecznego dostępu do miejsca wykonywania pracy
  • Wybór bezpiecznych metod wykonania pracy na wysokości
  • Jak używać środków ochorny osobistej
  • Metody zejścia z miejsca wykonywania pracy
  • Metody ewakuacji osoby poszkodowanej

Cena kursu: 250 zł

tel +48 572 283 338

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338