Personvernerklæring

Personvernerklæring – Offshore Training Centre Sp. z o.o.

Rettsgrunnlag

EUROPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU)20016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).

Behandling av personopplysninger

1. Det er du som bestemmer om du gir oss personopplysninger om deg som navn, alder, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer. Samtidig er ovenfor nevnte opplysningene nødvendig til å bruke våre tjenester i hele omfanget. Du har alltid rett til innsyn i dine opplysninger.

2. Dine personopplysninger behandles av 

Offshore Training Centre Sp. z o.o.

Ul. Nike 1A

80-299 Gdańsk, POLAND

NIP: 957-09-65-555

3. I tråd med forordningen har du rett til å kreve innsyn, retting, begrenset behandling eller sletting av dine opplysninger.

4. Du har rett til å klage til relevante personvernnemnder.

5. Dine personopplysninger utleveres kun på lovlig grunnlag til berettigte institusjoner eller til våre samarbeidspartnere i tråd med dine samtykker.

Trygghet av dine opplysninger

Offshore Training Centre Sp. z o.o. har strenge rutiner knyttet til trygg behandling av personopplysninger og bruker tilstrekkelige tekniske løsninger for at opplysninger blir beskyttet mot ulovlig behandling og tilfeldig sletting.

Vi gjør alt vi kan for at dine opplysninger:

  • er korrekt og behandles i tråd med lovgivning
  • innhentes kun for bestemt formål
  • er nøye og holdes oppdatert
  • oppbevares kun så lenge det kreves til å oppfylle formål
  • oppbevares tryggt

Våre samarbeidspartnere

1. For å oppfylle vårt formål samarbeider vi med forskjellige institusjoner. Det hender at dette kreves utlevering av dine opplysninger men kun etter skriftlig personvernavtale.

2. Liste over samarbeidspartnere finner du i beskrivelsen av hver opplæring. Til disse institusjonene leverer vi ut dine opplysninger som kreves til gjennomføring av kurset.

3. I tilfelle at tredjeparten gjennomfører prøve/eksamen er utlevering av dine opplysninger nødvendig.

4. Utlevering av dine opplysninger er mulig kun i tråd med lovgivning og dine samtykker.

5. Offshore Training Centre Sp. z o.o. ikke leverer ut dine opplysninger til andre institusjoner enn våre samarbeidspartnere i utføring av oppdraget for deg.

Kontakt

Eventuelt spørsmål om behandling av personopplysninger rettes til: 

Endringer i personvern

Vårt personvern kan endres. Du finner hver gang en oppdatering om foretatte endringer i beskjeden på vårt nettsted.