Kompetansebygging for ansatte

Kompetansebygging for ansatte gjennom kursing og eksamener

Våre tjenester

Gjennomføring av kurs

Vi støtter kompetanseforbedring og fagutvikling.

Kundetilpasset kursing

Vi tilbyr kundetilpasset kurs på bestiling

Kompetansetester

Vi hjelper arbeidsgivere å ansette kvalifiserte medarbeidere.

Godkjenning av polske sertifikater i Norge

Vi hjelper medarbeidere å få kompetanse godkjent i Norge

 

Kurskalender

Ofte stilte spørsmål

 

Ved andre spørsmål send oss en e-post, eller ta kontakt via telefon.

Hvilke polske sertifikater kan anerkjennes i Norge?

Sertifikater utstedt av Urząd Dozoru Technicznego (Polsk Arbeidstilsyndirektorat-avdeling) og Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Polsk Arbeidstilsyndirektorat-avdeling).

Hvem skal ha Varmt Arbeid-sertifikat?

Alle som utfører varmt arbeid, og bruker utstyr som genererer varme og gnister.

Hvor er Varmt Arbeid-sertifikatet er gyldig?

I Danmark, Norge og Finland.

Jeg har et Norsk VARMT ARBEID-sertifikat, utløst før 01.07.2023. Vil den være gyldig i Sverige?

Ja, Norske VARMT ARBEID-sertifikater utløst før 01.07.2023, er gyldige i Sverige, fram til deres utløpsdato. Sertifikater utløst etter denne datoen, vil ikke være gyldige i Sverige.

Hvor lenge er Varmt Arbeid-sertifikatet gyldig?

Sertifikatet er gyldig i 5 år.

 

Hvor lenge er Arbeid i Høyden-sertifikatet gyldig?

Sertifikatet er gyldig livet-ut.

Vår e-læringsplattform

I tillegg til stasjonære- og fjernkurs tilbyr vi også online-kursing på vår moderne e-læringsplattform.

Du kan velge våre egne online-kurs … i form av attraktive interaktive oppgaver, filmer og tester.

Se aktuelle online-kurs>>

 

Vi inviterer deg til vår butikk med online-kurs ….

For tiden tilbyr vi blant annet …

On-line opplæring

 

Bli kjent med vårt tilbud og ta kontakt med systemoperatøren

Etter å ha avtalt vilkår, bli kursdeltaker.

Ta kontakt her!

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk, Poland
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338