Manuell Håndtering Av Last

“Manuell Håndtering Av Last” diskuterer omfanget av utfordringer som enhver ansatt som utfører oppgaver knyttet til manuell løfting og flytting av last bør bli kjent med.

Påvisning, måling og overvåking av konsentrasjoner av skadelige stoffer i lukkede eller lukkede rom.

Trening Påvisning, måling og overvåking av konsentrasjoner av skadelige stoffer i lukkede eller lukkede rom

Dekker av spekteret av spørsmål som bør bli kjent med alle ansatte utstyrt med en detektor eller en personlig måler, samt alle personer som er ansvarlige for atmosfærekontroll.

Anchor Handling Operations

Opplæring rettet til sjømenn i om bord seksjon som planlegger ansettelse på tekniskskip.

Brannvern – Bruk av brannslukker

Hver ansatt som utfører varmt arbeid skal få opplæring i bruk av brannslukningsapparater. Opplæringen anbefales for alle ansatte på hver arbeidsplass.

Brannvern – Arbeid i lokkede rom

Denne opplæringen er dedikert til arbeidere som utfører arbeid i lukkede rom, inkludert varme arbeidsobservatører og vakthold ved inngangene til lukkede rom.

Brannbeskyttelse - Varmt arbeid

Ikke alle lander krever er et varmt arbeidssertifikat til å utføre varme arbeider. Dette gjelder også skandinaviske lander.Ikke minst alle arbeidsgivere er pålagt å trene alle ansatte som utfører varmt arbeid, og ansatte som utfører varmt arbeid skal overholde gjeldende sikkerhetsregler.Denne opplæringen er dedikert til arbeidere som utfører varmt arbeid i landet hvilke ikke kreves sertifikat for å utføre denne type jobb

Risikobevissthet og vurdering

Opplæringen om risikobevissthet og vurdering dekker omfanget av problemstillinger som hver ansatt skal utføre arbeid som er helsefarlig, liv og eiendom.

Arbeidstillatelsessystem

Opplæring Systemet med arbeidstillatelser diskuterer omfanget av spørsmål som bør være kjent for enhver ansatt som utfører arbeid som er farlig for helse, liv og eiendom.

Signaler, kommunikasjonsmidler og kommunikasjon i trange og lukkede rom

Signalene, kommunikasjonsmåten og kommunikasjonen i trange og begrensede rom, opplæringen dekker omfanget av spørsmål som bør være kjent for alle ansatte som arbeider i trange eller lukkede rom, samt alle personer som bruker radiotelefoner for kommunikasjon, hvis bruk ikke krever en lisens.

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Samorzadowa 1
80 – 217 Szemud
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338