9

Målgruppe

Individuell trening

9

Kursets varighet

E-learning, ca 30 minutter.

9

Gjennomføring av kurset

Brannbeskyttelse er en e-læring trening akkreditert av Offshore Training Center. Opplæringen gjennomføres på polsk.

9

Sertifikater

Offshore Training Center utsteder et ferdigattest (MEN-utskrift) i den engelske versjonen klar for uavhengig utskrift, og på forespørsel også på polsk.

Brannvern –   arbeid i lukkede rom

Kurset er basert på internasjonale standarder og anbefalingene fra klassifiseringsinstitusjoner. Denne opplæringen er dedikert til arbeidere som utfører arbeid i lukkede rom, inkludert varme arbeidsobservatører og vakthold ved inngangene til lukkede rom.

Kurset dekker følgende emner:

  • Definisjoner
  • Farer knyttet til innreise og arbeid i lukkede rom
  • Farlig atmosfære i et lukkede rom
  • Inspeksjon av atmosfæren i lukkede rom
  • Arbeid utført i et lukkede rom
  • Ventilasjon
  • Prosedyre ved entring av lukkede rom / begrensede områder
  • Forberedelser i tilfelle en nødsituasjon.

Kurspris: PLN 100

Kjøpe et kurs >>

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338