9

Målgruppe

Alle medarbeidere som jobber på / med drift av personløftere

9

Kursets varighet

  • Kurset for klasser A+B består av 7 timers teoretisk modul og 4 timers praktisk modul

Om deltakeren kan dokumentere 25 timers praktisk erfaring i arbeid med personliftere kan han/hun bli fritatt fra deltakerse i den praktiske modulen.

  • Kurset for klasser A+B+C består av 8 timers teoretisk modul og 6 timers praktisk modul

Om deltakeren kan dokumentere 50 timers praktisk erfaring i arbeid med personliftere kan han/hun bli fritatt fra deltakerse i den praktiske modulen.

9

Gjennomføring av kurset

Stasjonært kurs bestående av teoretisk og praktisk modul.
Mulighet for ekstern opplæring

9

Sertifikater

Etter avsluttet kurs skal deltakeren få et kursbevis gyldig på ubestemmt tid i form av plastkort med bilde som bekrefter gjennomføring av opplæringen i sikker bruk av personløftere.

Dette er et midlertidig sertifikat utstedt av akkreditert instruktør. Dette sertifikat gir rett till arbeid og er gyldig inntil nytt plastkortsertifikat er utstedt.

 

 

Personløftere

Personløftere brukes under monterings- og vedlikeholdsarbeid og til løfting på høyden av over 2 meter. Medarbeidere er pålagt å ha gyldig godkjenning.

Norsk navn på kurset: «Personløftere», symbol på norsk godkjenning: PX.

Kurset omfatter følgende moduler:

  • aktuelle HMS forskrifter
  • ulykker ved betjening av personløftere
  • personløftere – konstruksjon og drift
  • stabilisering av personløftere
  • område rundt personløftere
  • inspeksjon av personløftere
  • sikkerhetsrutiner og HMS forskrifter gjeldende under drift av personløftere
  • eksamen

 

Ifølge norsk lovgivning er opplæringen et grunnlag for få godkjenninger for 3 forskjellige klasser personløftere i tråd med følgende kriterier:

Klasse A – sakseløftere, tilhengermonterte personløftere

Klasse B – selvgående personløftere

Klasse C – bilmonterte personløftere

Kurspris: PLN 1500/1700

tel +48 572 283 338

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338