Safe Working Practices - set (lyd)

Rederen har en plikt til å trene mannskapene på skipene sine innen arbeidssikkerhet. Sikkerhetsregler for sjøfolk er kjent som Safe Working Practices.

Hver sjømann er forpliktet til å kjenne til og anvende sikkerhetsregler.

Inn i farlige (lukkede) mellomrom

Inn i farlige (lukkede) mellomrom opplæring dekker en rekke problemer som enhver sjømann bør være kjent med.

Managing Occupational Health & Safety

Selskapet har en forpliktelse til å trene mannskapene på skipene sine innen arbeidssikkerhet. Sikkerhetsregler for sjøfolk kalles Safe Working Practices.

Hver sjømann er forpliktet til å kjenne til og anvende sikkerhetsregler.

Safety Induction

 Sikkerhetsinduksjonstrening diskuterer omfanget av problemer som bør gjøres kjent før du påtar seg pliktene til hver enkelt (bortsett fra passasjerer) ombordværende person.

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338