9

Målgruppe

Ansatte valgt til verneombud eller personer som ønsker å jobbe i Norge som verneombud.

9

Kursets varighet

Opplæringen varer 16 timer (2 dager)

9

Gjennomføring av kurset

Opplæring gjennomføres av en sertifisert instruktør fra en norsk utdanningsinstitusjon.
Stasjonært, teoretisk kurs. Mulighet for ekstern opplæring.

9

Sertifikater

Deltakerne får et norsk kursbevis – HMS kort.

Dette er et midlertidig sertifikat utstedt av akkreditert instruktør. Dette sertifikat gir rett till arbeid og er gyldig inntil nytt plastkortsertifikat er utstedt.

 

 

Verneombud

Verneombud er en valgt person i en bedrift eller organisasjon som skal se til at virksomheten ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i tråd med arbeidsmiljøloven.

Verneombud velges av medarbeidere i bedriften/organisasjonen. Enhver bedrift som har virksomhet i Norge og ansetter mer enn 10 medarbeidere er forpliktet til å ansette en talsmann for medarbeidere innen HMS.

Arbeidsgiveren er også forpliktet til å tilby den ansatte som verneombud en tilstrekkelig opplæring i arbeidsmiljøloven og forskrifter pålagt av Arbeidstilsynet.

Opplæringen består av følgende moduler:

-Den norske arbeidsmiljøloven
-Forskrifter pålagt av Arbeidstilsynet
-Oppgaver og plikter til verneombud
-Oppgaver og plikter til arbeidsmiljøutvalget
-Fysiske aspekter til arbeidsmiljø
-Psykososiale aspekter til arbeidsmiljø
-Sikkerhetsgjennomganger, risikoanalyse, gjennomføring av HMS tiltak
-Ulykker, forebygging av ulykker
-Internt kontrollsystem på arbeidsplassen

Kurspris: PLN 3000

tel +48 572 283 338

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338