Polityka prywatności

Polityka Prywatności Offshore Training Centre Sp. z o.o.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez naszą firmę i korzystania z ich pełnej funkcjonalności. Zawsze przysługuje Państwu dostęp do swoich danych osobowych.

2. Administratorem  Państwa Danych Osobowych jest:

Offshore Training Centre Sp. z o.o.

Ul. Nike 1A

80-299 Gdańsk POLSKA

NIP: 957-09-65-555

3. Przysługują Państwu uprawnienia wynikające z Rozporządzenia, w szczególności prawo do bycia zapomnianym, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  danych oraz prawo do przenoszenia danych.

4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Państwa zgody.

Zasady bezpieczeństwa

Offshore Training Centre Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Dokładamy szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • uzyskane tylko dla określonych celów,
  • dokładne i aktualne,
  • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
  • bezpiecznie przechowywane.

Nasi Partnerzy

1. Aby nasze usługi działały prawidłowo, podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami. Czasami niezbędne jest przekazanie im Państwa danych osobowych, zawsze jednak dzieje się to na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Partnerzy danego szkolenia są zawsze wskazani w opisie danego szkolenia, aby realizować szkolenie, musimy im przekazać Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim jest to każdorazowo niezbędne dla realizacji.

3. W przypadku korzystania z usług egzaminacyjnych, niezbędne przekazanie jest Państwa danych osobowych właściwym organom, każdorazowo wskazanym w opisie danego egzaminu.

4. Przekazywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, lub gdy pozwalają nam na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Offshore Training Centre Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych osobowym innym podmiotom, niż partnerom wspólnie realizującym usługę na rzecz Państwa.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt:

  • E-Mail: services.manager@offshoretraining.pl 
  • Tel: 572 283 338
  • Poczta tradycyjna: Offshore Training Centre Sp. z o.o., Ul. Nike 1A, 80-299 Gdańsk

Zmiana polityki prywatności

Nasza polityka prywatności może ulegać zmianom. Klient będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.

Powrót na stronę główną