9

Grupa docelowa

Szkolenie indywidualne

9

Czas trwania kursu

E-learning, około 0,5 godz.

9

Rodzaj kursu

Szkolenie Świadomość Występowania Ryzyka i jego Ocena  jest szkoleniem  e-learningowym adresowanym do pracowników kontraktowych zatrudnionych zagranicą.

Szkolenie dostępne jest w języku polskim.

 

 

9

Certyfikacja

Certyfikat wystawia Offshore Training Centre w języku angielskim i jest on dostępny do samodzielnego wydruku  po zaliczeniu testu końcowego.

Świadomość występowania ryzyka i jego ocena

Kurs jest opracowany w oparciu o standardy obowiązujące w krajach UE.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 1. Czynności objęte oceną ryzyka.
 2. Zakres oceny ryzyka.
 3. Idntyfikacja zagrożeń dla życia zdrowia i mienia
 4. Działania zmniejszające stopień szkodliwości .
 5. Działania zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.
 6. Poziomy oceny ryzyka w przedsiębiorstwie:
 • Poziom zarządzania (generic)
 • Poziom bezpośredniego nadzoru (task based)
 • Poziom wykonawczy (toolbox talk)
 • Poziom osobistej oceny ryzyka (personal assessment of risk)
 1. Świadomość występowania zagrożeń (risk awareness)
 2. Test końcowy.

Cena kursu:  20 zł

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338