9

Grupa docelowa

Wszyscy pracownicy pracujący przy prefabrykacji lub instalacji rurociągów.

Osoby planujące zatrudnienie w zawodzie montera rurociągów zagranicą, przygotowujący się do interview.

9

Czas trwania kursu

Część teoretyczna – 3 godziny lekcyjne
Część praktyczna  – 3 godziny lekcyjne

9

Certyfikacja

Offshore Training Centre wydaje certyfikat ukończenia kursu (druk MEN) w wersji polskiej i angielskiej lub norweskiej.

9

Rodzaj kursu

Szkolenie jest stacjonarne

Kurs rysunku izometrycznego

Podczas  części teoretycznej szkolenia   uczestnik zapoznaje się z oznakowaniem oraz czytaniem za zrozumieniem rysunków izometrycznych . 

Podczas części praktycznej uczestnik zapoznaje się z obsługa giętarki ręcznej oraz wykonuje ćwiczenia z gięcia rur o średnicy 10 mm w oparciu o rysunki izometryczne.

Cena kursu: 600 zł

tel +48 572 283 338

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338