9

Grupa docelowa

Według norweskiego prawa, każdy pracownik zaangażowany w prace gorące musi posiadać aktualne szkolenie Hot Work.

9

Czas trwania kursu

Kurs jednodniowy prowadzony w języku polskim (możliwe także szkolenie w języku norweskim lub angielskim) . Kurs zawiera także szkolenie praktyczne z gaszenia pożarów z wykorzystaniem gaśnic oraz innych środków gaśniczych.

9

Sposób realizacji kursu

Kurs stacjonarny obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Możliwa jest forma zdalna części teoretycznej.

9

Certyfikacja

Po odbyciu szkolenia i zaliczeniu egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat w formie elektronicznej ( do pobrania  w aplikacji BVIS ) ważny przez okres pięciu lat na terenie:  Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Danii.

Możliwe jest również otrzymanie dodatkowo  karty Hot Work (format karty kredytowej) za opłatą w wysokości 300 złotych.

Do czasu uzyskania oryginalnego certyfikatu, akredytowany instruktor wystawia CERTYFIKAT TYMCZASOWY, upoważniający do podjęcia pracy.

Norweski Kurs – Hot Work

W pojęciu  prace gorące (Hot Work)
zawierają się : spawanie, szlifowanie, cięcie palnikiem, lutowanie itp.

Czynności te generują ciepło, iskry, odpryski, które mogą spowodować zapłon materiałów pozostających w niedalekiej odległości przeprowadzanej pracy.

Norweska nazwa kursu: „Varme Arbeider”.

 

Kurs Hot Work składa się z następujących bloków tematycznych:

  • zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
  • zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • prawidłowe zachowanie pracowników w przypadku powstania pożaru
  • środki gaśnicze, ręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe
  • przepisy prawne z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i prac termicznych
  • procedury bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac termicznych
  • udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w czasie pożaru
  •  ryzyko – identyfikacja, ocena i działania

Cena kursu:  1300 zł

tel +48 572 283 338

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338