9

Grupa docelowa

Reprezentanci załogi – wybrani przez pracodawcę lub osoby poszukujące zatrudnienia w Norwegii na pozycji przedstawiciela BHP.

9

Czas trwania kursu

Kurs jest prowadzony w języku polskim przez certyfikowanego instruktora norweskiej organizacji szkoleniowej, a jego uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni).

9

Sposób realizacji kursu

Kurs stacjonarny obejmuje część teoretyczną. Część teoretyczna może być realizowana zdalnie.

9

Certyfikacja

Uczestnik otrzyma plastikową kartę, wydaną w Norwegii.

Do czasu uzyskania oryginalnego certyfikatu w formie karty plastikowej, akredytowany instruktor wystawia CERTYFIKAT TYMCZASOWY, upoważniający do podjęcia pracy.

Norweski Kurs – Verneombud

Norweskie prawo pracy nakłada na wszystkich pracodawców obowiązek wyboru i przeszkolenia rzecznika pracowników ds. BHP („verneombud”).

Verneombud jest wybierany przez pracowników ze swojego grona, a jego zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu pracy w zgodzie z przepisami prawa pracy. Każde przedsiębiorstwo, które działa w Norwegii i zatrudnia więcej niż 10 pracowników jest zobligowane do posiadania osoby pełniącej funkcję rzecznika pracowników ds. BHP.

Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie osobie, który ma pełnić funkcję rzecznika pracowników ds. BHP odpowiedniego przeszkolenia z zakresie norweskiego prawa pracy oraz przepisów norweskiej inspekcji pracy.

Szkolenie obejmuję następujące bloki tematyczne:

  • norweskie prawo pracy
  • przepisy norweskiej Inspekcji Pracy
  • zadania oraz obowiązki rzecznika pracowników ds. BHP
  • zadania i obowiązki komisji ds. środowiska pracy
  • fizyczne aspekty środowiska pracy
  • psychospołeczne aspekty środowiska pracy
  • rundy bezpieczeństwa, analiza ryzyka, implementacja działań BHP
  • wypadki, zapobieganie wypadkom
  • system kontroli wewnętrznej w miejscu pracy

Cena kursu: 3000 zł

tel +48 572 283 338

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Samorządowa 1
84-217 Szemud, Polska
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338