Safe Working Practices – set (audio)

Armator  posiada obowiązek przeszkolenia załóg swoich statków w zakresie bezpieczeństwa pracy. Zasady bezpieczeństwa pracy dla marynarzy znane są pod nazwą Safe Working Practices.

Każdy marynarz jest zobowiązany znać i stosować zasady bezpieczeństwa pracy.

Managing Occupational Health & Safety

To szkolenie jest dedykowane do kapitanów statków, starszych oficerów i mechaników, safety oficerów, członków Safety Committee oraz służb armatorskich odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo pracy zatrudnionych na statku marynarzy

Safety Induction

Szkolenie Safety Induction omawia zakres zagadnień, z którymi powinna  zapoznać się jeszcze przed podjęciem obowiązków każda  (poza pasażerami) zaokrętowana osoba.                                                                    

Emergency Drills and Procedures

Szkolenie Emergency Drills and Procedures omawia zakres zagadnień, z którymi powinien zapoznać się każdy marynarz .

Entering Dangerous (Enclosed) Spaces

Szkolenie Entering Dangerous (Enclosed) Spaces omawia zakres zagadnień, z którymi powinien  zapoznać się każdy marynarz .

Five Steps To Risk Assessment

Szkolenie  Five Steps To Risk Assessment omawia zakres zagadnień, z którymi powinna  zapoznać się każda osoba odpowiedzialna na statku za ocene ryzyka w swoim dziale, a także przedstawiciele załogi do spraw bezpieczeństwa.                                                                    

Management of Change

Szkolenie Management of Change omawia zakres zagadnień, z którymi powinien  zapoznać się każdy kierownik działu, a także osoby zaangażowane w zarządzanie techniczne.                                                                     

Permit to work systems

Szkolenie  Permit to work systems omawia zakres zagadnień, z którymi powin  zapoznać się każdy marynarz , a także osoby zaangażowane w zarządzanie techniczne.                                                                     

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338