9

Grupa docelowa

Szkolenie indywidualne

9

Czas trwania kursu

E-learning, około 1 godziny.

9

Rodzaj kursu

Szkolenie   Detekcja, pomiar i monitorowanie stężeń szkodliwych substancji w przestrzeniach ograniczonych lub zamkniętych jest szkoleniem  e-learningowym adresowanym do pracowników kontraktowych zatrudnionych zagranicą. Szkolenie dostępne jest w języku polskim.

9

Certyfikacja

Certyfikat wystawia Offshore Training Centre w języku angielskim i jest on dostępny do samodzielnego wydruku  po zaliczeniu testu końcowego.

Detekcja, pomiar i monitorowanie stężeń szkodliwych substancji w przestrzeniach ograniczonych lub zamkniętych

Kurs jest opracowany w oparciu o standardy obowiązujące w krajach UE.

Obejmuje następujące tematy:

  1. Wprowadzenie
  2. Sprzęt kontrolno pomiarowy
  3. Elektroniczne mierniki stężenia gazów
  4. Przepisy międzynarodowe dotyczące bezpiecznego użytkowania mierników
  5. Instrukcje użytkownika osobistych mierników stężenia gazów
  6. Sensory i indykatory dostępne na rynku
  7. Test Końcowy

 

 

Cena kursu: 25 zł

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338