Rigging & Slinging (Offshore)

Szkolenie jest adresowane do załóg statków różnych bander oraz pracowników instalacji offshorowych, gdy przepisy nie wymagają akredytacji narodowych.

Working at Heights (Offshore)

Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracownika, pracującego na wysokości. Kurs definiuje bezpieczny dostęp do miejsc wykonania tej pracy.

Anchor Handling Operations

Szkolenie kierowane do marynarzy działu pokładowego, którzy planują zatrudnienie na statkach specjalistycznych.

Ochrona Przeciwpożarowa - użycie gaśnic

Każdy pracownik wykonujący prace gorące powinien być przeszkolony w użyciu gaśnic. Szkolenie jest zalecane dla wszystkich osób zatrudnionych na każdym stanowisku pracy.

Ochrona Przeciwpożarowa - przestrzenie zamknięte

To szkolenie jest dedykowane do osób wykonujących prace w przestrzeniach zamkniętych w tym obserwatorów prac gorących i strażników pełniących dyżur przy wejściach do przestrzeni zamkniętych.

Ochrona Przeciwpożarowa - prace gorące

 To szkolenie jest dedykowane do osób wykonujących prace gorące  w przypadku gdy nie jest wymagany certyfikat obowiązujący w danym kraju.

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338