9

Grupa docelowa

Szkolenie indywidualne

9

Czas trwania kursu

E-learning, około 30 minut.

9

Rodzaj kursu

Ochrona Przeciwpożarowa jest szkoleniem  e-learningowym akredytowanym przez Offshore Training Centre. Szkolenie prowadzone w języku polskim.

9

Certyfikacja

Offshore Training Centre wydaje certyfikat ukończenia kursu (druk MEN) w wersji  angielskiej gotowy do samodzielnego wydruku, a na żądanie również w wersji polskiej.

Ochrona Przeciwpożarowa – przestrzenie zamknięte

Kurs jest opracowany w oparciu o standardy międzynarodowe i zalecenia Instytucji Klasyfikacyjnych. Jest dedykowany dla pracowników wykonujących prace w przestrzeniach zamkniętych, obserwatorów praz gorących i strażników pełniących dyżur przy wejściach do przestrzeni zamkniętych.

 

Obejmuje następujące tematy:

  • Definicje
  • Zagrożenia związane z wejściem i pracą w przestrzeniach zamkniętych
  • Niebezpieczna atmosfera w przestrzeni zamkniętej
  • Badania atmosfery w przestrzeniach zamkniętych
  • Prace prowadzone w przestrzeni zamkniętej
  • Wentylacja
  • Procedura wejścia do przestrzeni zamkniętych/ograniczonych
  • Przygotowania na wypadek wystąpienia zagrożenia

Cena kursu: 25 zł

Kup kurs >>

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338