9

Grupa docelowa

Szkolenie indywidualne

9

Czas trwania kursu

E-learning, około 30 minut.

9

Rodzaj kursu

Szkolenie  System zezwoleń na pracę  jest szkoleniem  e-learningowym adresowanym do pracowników kontraktowych zatrudnionych zagranicą.

Szkolenie dostępne jest w języku polskim.

9

Certyfikacja

Certyfikat wystawia Offshore Training Centre w języku angielskim i jest on dostępny do samodzielnego wydruku  po zaliczeniu testu końcowego.

System zezwoleń na pracę

Kurs jest opracowany w oparciu o standardy obowiązujące w krajach UE.

Obejmuje następujące tematy:

  1. Opis systemu zezwoleń na pracę
  2. Osoba wystawiająca zezwolenie
  3. Obowiązki osób wykonujących pracę w oparciu o zezwolenie
  4. Czynności zazwyczaj objęte zezwoleniami
  5. Zezwolenie na pracę
  6. Przykładowe zezwolenie na pracę w przestrzeniach ograniczonych

– opis zakresu pracy do wykonania

– listy kontrolne

– potwierdzenie przez pracownika i jego akceptacja otrzymanych  informacji i instrukcji oraz podjętych środków ostrożności w celu ograniczenia ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia

– lista pracowników objętych zezwoleniem na pracę wraz z czasem wejścia i opuszczenia przestrzeni ograniczonych

– indywidualne potwierdzenie przez każdego pracownika, że zakończył on lub przerwał zlecone zadania do wykonania w przestrzeni ograniczonej i że całe wyposażenie i materiały przez niego wykorzystywane zostały usunięte z przestrzeni

  1. Test końcowy

 

 

Cena kursu: 20 zł

Kup kurs >>

Kontakt

Offshore Training Centre

ul. Nike 1A
80 – 299 Gdańsk
NIP  957 09 65 555

+48 572 283 338